Tham gia
10/5/24
Bài viết
82
Được Like
6
Mọi người đã ăn tối gì chưa nhỉ mai tự tin làm lại dàn vẫn tận 2 ngày nữa tự tin mai mạnh tay toả sáng mọi người
 
Tham gia
7/5/24
Bài viết
19
Được Like
120
Dàn 20s 2 tổng đề (XSMB)
1/5=>3/5
3 ngày
Tổng 2,5
02,20,11,66,39,93,48,84,57,75
05,50,14,41,23,32,69,96,78,87
húp 57
ngày 3/5
4/5=>6/5
3 ngày
Tổng 7,9
07,70,16,61,25,52,34,43,89,98,
09,90,18,81,27,72,36,63,45,54
húp 61
ngày 6/5
7/5=>9/5
3 ngày
Tổng 3,4
03,30,12,21,49,94,58,85,67,76,
04,40,22,77,13,31,68,86,59,95
Húp 95
ngày 8/5
9/5=>11/5
Tổng 1,6
01,10,29,92,38,83,47,74,56,65,
06,60,15,51,24,42,33,88,79,97
Gãy
12/5=>14/5
Tổng 6,7
06,60,15,51,24,42,33,88,79,97,
07,70,16,61,25,25,34,43,98,89
gãy
15/5=>17/5
Tổng 2,4
02,11,20,39,48,57,66,75,84,93,
04,13,22,31,40,59,68,77,86,95
Lần 6 (k3n 15/5-17/5)
Tổng 2,4 chờ n1
Dàn tổng ngày đầu vẫn chưa có lộc vẫn còn tận 2 ngày nữa mọi người tự tin chiến tiếp nhé
 
Tham gia
23/1/24
Bài viết
682
Được Like
2,789
Dàn 20s 2 tổng đề (XSMB)
1/5=>3/5
3 ngày
Tổng 2,5
02,20,11,66,39,93,48,84,57,75
05,50,14,41,23,32,69,96,78,87
húp 57
ngày 3/5
4/5=>6/5
3 ngày
Tổng 7,9
07,70,16,61,25,52,34,43,89,98,
09,90,18,81,27,72,36,63,45,54
húp 61
ngày 6/5
7/5=>9/5
3 ngày
Tổng 3,4
03,30,12,21,49,94,58,85,67,76,
04,40,22,77,13,31,68,86,59,95
Húp 95
ngày 8/5
9/5=>11/5
Tổng 1,6
01,10,29,92,38,83,47,74,56,65,
06,60,15,51,24,42,33,88,79,97
Gãy
12/5=>14/5
Tổng 6,7
06,60,15,51,24,42,33,88,79,97,
07,70,16,61,25,25,34,43,98,89
gãy
15/5=>17/5
Tổng 2,4
02,11,20,39,48,57,66,75,84,93,
04,13,22,31,40,59,68,77,86,95
Lần 6 (k3n 15/5-17/5)
Tổng 2,4 chờ n2
 
Tham gia
5/5/24
Bài viết
44
Được Like
164
Dàn 20s 2 tổng đề (XSMB)
1/5=>3/5
3 ngày
Tổng 2,5
02,20,11,66,39,93,48,84,57,75
05,50,14,41,23,32,69,96,78,87
húp 57
ngày 3/5
4/5=>6/5
3 ngày
Tổng 7,9
07,70,16,61,25,52,34,43,89,98,
09,90,18,81,27,72,36,63,45,54
húp 61
ngày 6/5
7/5=>9/5
3 ngày
Tổng 3,4
03,30,12,21,49,94,58,85,67,76,
04,40,22,77,13,31,68,86,59,95
Húp 95
ngày 8/5
9/5=>11/5
Tổng 1,6
01,10,29,92,38,83,47,74,56,65,
06,60,15,51,24,42,33,88,79,97
Gãy
12/5=>14/5
Tổng 6,7
06,60,15,51,24,42,33,88,79,97,
07,70,16,61,25,25,34,43,98,89
gãy
15/5=>17/5
Tổng 2,4
02,11,20,39,48,57,66,75,84,93,
04,13,22,31,40,59,68,77,86,95
Lần 6 (k3n 15/5-17/5)
Tổng 2,4 chờ n2
Ae chờ đợi tin vui dàn ngày mai tự tin nổ mọi người
 
Tham gia
10/5/24
Bài viết
103
Được Like
14
Dàn 20s 2 tổng đề (XSMB)
1/5=>3/5
3 ngày
Tổng 2,5
02,20,11,66,39,93,48,84,57,75
05,50,14,41,23,32,69,96,78,87
húp 57
ngày 3/5
4/5=>6/5
3 ngày
Tổng 7,9
07,70,16,61,25,52,34,43,89,98,
09,90,18,81,27,72,36,63,45,54
húp 61
ngày 6/5
7/5=>9/5
3 ngày
Tổng 3,4
03,30,12,21,49,94,58,85,67,76,
04,40,22,77,13,31,68,86,59,95
Húp 95
ngày 8/5
9/5=>11/5
Tổng 1,6
01,10,29,92,38,83,47,74,56,65,
06,60,15,51,24,42,33,88,79,97
Gãy
12/5=>14/5
Tổng 6,7
06,60,15,51,24,42,33,88,79,97,
07,70,16,61,25,25,34,43,98,89
gãy
15/5=>17/5
Tổng 2,4
02,11,20,39,48,57,66,75,84,93,
04,13,22,31,40,59,68,77,86,95
Lần 6 (k3n 15/5-17/5)
Tổng 2,4 chờ n2
Hôm nay khả năng tổng đề nổ k mọi người
 
Tham gia
23/1/24
Bài viết
192
Được Like
268
Mọi người cứ tham khảo thêm tỉ lệ dàn này chiều này khả năng nổ k mình thấy vẫn có niềm tin dàn hôm nay nổ
 
Tham gia
10/5/24
Bài viết
119
Được Like
112
Nhiều cao thủ hôm nay chốt dàn khá giống dàn ae đang tham khảo mình tỉ lệ dàn hôm nay nổ thì vẫn có thể
 
Top Bottom