Tham gia
10/3/24
Bài viết
110
Được Like
323
DỰ ĐOÁN XSMB: 1/04/2024
👉Lô 25-52 khung 3 ngày từ 1 đến 3/04/2024
👉Đề, 3 càng đề, 4 càng đề ghép số 01245689
👉4 Chạm 1469
👉2 Chạm 69
👉1 Chạm 9
-Chú ý: 👉Các Chạm cũng là chạm đề chạm càng
Đánh luôn cho nóng a
 
Tham gia
10/3/24
Bài viết
202
Được Like
686
DỰ ĐOÁN XSMB: 1/04/2024
👉Lô 25-52 khung 3 ngày từ 1 đến 3/04/2024
👉Đề, 3 càng đề, 4 càng đề ghép số 01245689
👉4 Chạm 1469
👉2 Chạm 69
👉1 Chạm 9
-Chú ý: 👉Các Chạm cũng là chạm đề chạm càng
Lô khung về đặc biệt luôn a bắt đầu 1 tháng mới may mắn
 
Tham gia
10/3/24
Bài viết
113
Được Like
323
DỰ ĐOÁN XSMB: 1/04/2024
👉Lô 25-52 khung 3 ngày từ 1 đến 3/04/2024
👉Đề, 3 càng đề, 4 càng đề ghép số 01245689
👉4 Chạm 1469
👉2 Chạm 69
👉1 Chạm 9
-Chú ý: 👉Các Chạm cũng là chạm đề chạm càng
Đầu tháng may mắn lộc lá thế này
 
Tham gia
12/3/24
Bài viết
912
Được Like
13,785
DỰ ĐOÁN XSMB: 1/04/2024
👉Lô 25-52 khung 3 ngày từ 1 đến 3/04/2024
👉Đề, 3 càng đề, 4 càng đề ghép số 01245689
👉4 Chạm 1469
👉2 Chạm 69
👉1 Chạm 9
-Chú ý: 👉Các Chạm cũng là chạm đề chạm càng
Hôm qua tháng mới cũng gọi là có tý lộc húp lô khung a e nhé chuẩn bị cho 1 ngày mới may mắn hơn nào
 
Tham gia
25/1/24
Bài viết
186
Được Like
530
DỰ ĐOÁN XSMB: 2/04/2024
👉Lô 25-52 khung 3 ngày từ 2 đến 4/04/2024
👉Đề, 3 càng đề, 4 càng đề ghép số 01245689
👉4 Chạm 1679
👉2 Chạm 69
👉1 Chạm 9
-Chú ý: 👉Các Chạm cũng là chạm đề chạm càng
Thuận buồn xuôi gió đưa a e về bờ nhé a khải
 
Tham gia
10/3/24
Bài viết
203
Được Like
696
DỰ ĐOÁN XSMB: 2/04/2024
👉Lô 05-50 khung 3 ngày từ 2 đến 4/04/2024
👉Đề, 3 càng đề, 4 càng đề ghép số 01245689
👉4 Chạm 1679
👉2 Chạm 69
👉1 Chạm 9
-Chú ý: 👉Các Chạm cũng là chạm đề chạm càng
Chúc bác thuận buồn xuôi gió sớm đưa a e vào bờ
 
Tham gia
26/2/24
Bài viết
186
Được Like
653
DỰ ĐOÁN XSMB: 2/04/2024
👉Lô 05-50 khung 3 ngày từ 2 đến 4/04/2024
👉Đề, 3 càng đề, 4 càng đề ghép số 01245689
👉4 Chạm 1679
👉2 Chạm 69
👉1 Chạm 9
-Chú ý: 👉Các Chạm cũng là chạm đề chạm càng
Chúc bạn đánh đâu thắng đó đưa a e về bờ nhé
 
Tham gia
12/3/24
Bài viết
912
Được Like
13,785
DỰ ĐOÁN XSMB: 2/04/2024
👉Lô 05-50 khung 3 ngày từ 2 đến 4/04/2024
👉Đề, 3 càng đề, 4 càng đề ghép số 01245689
👉4 Chạm 1679
👉2 Chạm 69
👉1 Chạm 9
-Chú ý: 👉Các Chạm cũng là chạm đề chạm càng
Chúc mừng a e húp lô khung,húp đề,húp 3 càng ,húp cả 4 càng,ae nào ghép dc càng 9 rực rỡ quá
 
Tham gia
26/2/24
Bài viết
277
Được Like
1,023
DỰ ĐOÁN XSMB: 3/04/2024
👉Lô 47-74 khung 3 ngày từ 3 đến 5/04/2024
👉Đề, 3 càng đề, 4 càng đề ghép số 12356789
👉4 Chạm 3579
👉2 Chạm 58
👉1 Chạm 8
-Chú ý: 👉Các Chạm cũng là chạm đề chạm càng
Hôm qua rực rỡ quá bác ăn full luôn hôm nào cũng vậy thì ngon quá
 
Tham gia
10/3/24
Bài viết
202
Được Like
686
DỰ ĐOÁN XSMB: 3/04/2024
👉Lô 47-74 khung 3 ngày từ 3 đến 5/04/2024
👉Đề, 3 càng đề, 4 càng đề ghép số 12356789
👉4 Chạm 3579
👉2 Chạm 58
👉1 Chạm 8
-Chú ý: 👉Các Chạm cũng là chạm đề chạm càng
May mắn lộc lá a nhé
 
Tham gia
26/2/24
Bài viết
185
Được Like
679
DỰ ĐOÁN XSMB: 3/04/2024
👉Lô 47-74 khung 3 ngày từ 3 đến 5/04/2024
👉Đề, 3 càng đề, 4 càng đề ghép số 12356789
👉4 Chạm 3579
👉2 Chạm 58
👉1 Chạm 8
-Chú ý: 👉Các Chạm cũng là chạm đề chạm càng
E cũng bắt giống bác đó 9 xuống 8 hoặc 9 lên 1
 
Top Bottom